Tja de maatschappij veranderd in rap tempo, dat heeft ook zijn weerslag op de vrijwilliger.
In de 60, 70 , 80 en negentiger jaren van de vorige eeuw, was een hobby als scheidsrechter meestal aan de orde na een actieve amateur voetbal carrière, de uitzonderingen daar gelaten.
Men deed een cursus bij de KNVB en werd scheidsrechter.
Men werd een keer of 6 per seizoen bekeken en aan de hand daarvan promoveerde men naar de hogere klassen.
Ook in die tijd bepaalde een scheidsrechters commissie over degradatie en promotie.
Had je geluk, dan bepaalden de zogenaamde kenners?? hoe snel dat ging.
Vanuit de KNVB afdeling Limburg, ging je naar de grote KNVB, waarna je in het gunstigste geval in 4 jaar in groep 1 stond.

In deze huidige tijd zijn jongelui al vaak met hun 16 e scheidsrechter en zijn de zogenaamde talenten? binnen een paar jaar aan de top.
De ervaring moet dan nog worden opgedaan, want de hierboven bovengenoemde groep vrijwilligers, deed daar gemiddeld zo’n 8 jaar over en had dan meestal ook al een voetbal carrière er op zitten.

Met de komst van de KNVB academie zijn de eisen voor scheidsrechter en promotie boven de groep F, de vroegere groep 3 behoorlijk aangescherpt.
30 jaar is al oud!!

Let wel we praten nog steeds over vrijwilligers, met een vrijwilligers vergoeding en km geld.

De generatie van de 70, 80, en negentiger jaren met hun ervaring, vallen hierdoor in een gat, maar dragen wel nog steeds het grootste gedeelte van de competitie met hun arbitrage.
Dat deze generatie op den duur door jongere vervangen moet  worden  is logisch.
Maar fluit de huidige jongere generatie ook tot hun 60 ste ???? Ik denk van niet.
De huidige maatschappij is zo divers, dat er veel meer afvallers zullen zijn!!!!

De echte top, is voor de meeste jongeren een utopie, want die word vanaf groep F steeds smaller.
De rapportage is al meer dan 50 jaar aan kritiek onderhavig en promotie ligt vaak in de handen van kenners ???
Ook vrijwilligers !!
Zo kan het zijn dat iemand vorig seizoen in zijn groep op plek 6 stond, niet promoveerde en nu afgelopen seizoen 17/18 op plek 25.
Is deze scheidsrechter in een seizoen zoveel slechter geworden, ik geloof daar absoluut niet in.
Formules worden door de vaste arbeidskrachten op de rapportages losgelaten, van strenge en minder strenge rapporteurs ( vrijwilligers ) die niemand meer begrijpt.
Daarbij is voor veel vrijwilligers( rapporteurs) het gemakkelijkste om het C syndroom toe te passen, want dan is veel moeilijk schrijfwerk om een B of een A toe te lichten, overbodig en word dan gemakshalve niet gegeven, zeker niet aan de oudere scheidsrechter.
Zorg hier dan ook voor beter geschoolde rapportage vrijwilligers op basis van eerlijkheid en geen willekeur en een vergoeding gerelateerd aan de huidige maatschappij.

Zijn trouwens de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een vrijwilliger, wel realistisch voor amateur hobbyisten???
Bevorderd dit de houdbaarheidsdatum van deze vrijwilliger, in een maatschappij met vele hobby mogelijkheden ??
Ik denk van niet !!!
Dat strengere eisen, kwaliteit verhogend zijn, zou kunnen, maar voor de hobbyist zal dit alleen de drempel verhogen om überhaupt door te gaan.
Zolang er vanaf de tweede klasse, assistenten van verenigingen fungeren als grensrechters, zal de kwaliteit van de vrijwillige scheidsrechter onder druk blijven staan.
Een cursus voor de professionele arbeidskracht, hoe ga ik om met vrijwilligers en hoe behandel ik die, zou een van de eisen moeten zijn voor deze mensen.

Tot slot, als je de eisen dan toch moet en wilt aanscherpen bij vrijwilligers, met o.a. een vernieuwde SO2 EN SO1 cursus, doe dat dan gratis en niet voor bijna 100,00 euro. ( het zijn vrijwilligers )
En laat ze pas betalen, als ze afhaken.
De toekomst zal bepalen wat er gebeurd met de vrijwillige scheidsrechter, want televisie beelden bepalen de houdbaarheid van deze vrijwilliger in de toekomst, ook in het amateurvoetbal.
Voetballers gedragen zich naar die beelden, daar doen strengere eisen voor vrijwilligers ( scheidsrechters  ) ook niets aan.
Scheidsrechters ( vrijwilligers ) kun je vol stoppen met regels, maar de praktijk bepaald aanpak, de kwaliteit en die is voor ieder individu anders.

Reacties zijn gesloten.