Gezocht sponsors en of begunstigers.

De COVS Sittard-Geleen e.o. is de belangenorganisatie van voetbalscheidsrechters.
Onze leden zijn pure vrijwilligers.
Wij krijgen geen subsidies, bijdrages van de KNVB, nee helemaal niets.
Al meer dan 85 jaar is het toch gelukt, door allerlei activiteiten te ontwikkelen, dit werk te doen.
Wij zorgen voor scholing, training van onze leden en werving van nieuwe scheidsrechters.( want het korps vergrijsd snel )
Ook verzorgen wij spelregelavonden voor voetbalclubs en hun leden.
Want spelregelkennis is een grote tekortkoming bij voetballers, grensrechters, trainers en het publiek.
Wekelijks zorgen de scheidsrechters, ook onze leden, dat tienduizenden voetballers kunnen voetballen.

“Want zonder scheidsrechter echt geen voetbal”

Wij zijn op zoek naar sponsors en of begunstigers, om dit te kunnen voortzetten, voor nu en in de toekomst.
De samenleving is enorm veranderd, het accepteren van leiding een probleem en toch iedere week weer 33000 duizend wedstrijden in Nederland, met een vrijwilliger, de scheidsrechter.

Tegenprestatie:

Wij kunnen enkel de ondernemers en of begunstigers, met hun logo op onze website zetten.
Het is niet veel, maar u levert een bijdrage aan de samenleving, waar ook uw klanten onder vallen.

Neem contact op met,  sittard-geleen@covs.nl 
www.covssittardgeleen.nl