Op 24 april 2019 vind de algemene vergadering plaats over 2018, om 19.30 uur in zaal Aurora in Grevenbicht.


Agenda:

Grevenbicht, 01-04-2019

Agenda vergadering op 24 april 2019 ( jaarvergadering over 2018 )
Aanvang om 19.30 uur

Opening
1 Mededelingen
2 Notulen van 09-05-2018
3 Jaarverslag secretaris over 2018
4 Jaarverslag penningmeester over 2018 en begroting 2019
5 Kascontrole
6 Huldiging Jubilaris Jac. Meerten , 40 jaar lid.
7 Opheffen vereniging, voorstel bestuur.
8 Rondvraag
9 Sluiting
De stukken worden tijdig toegezonden.

Reacties zijn gesloten.